Wyznaczanie fundamentu na gruncie cz.4

Jak wytyczyć fundament?

Przyjmując, że działka budowlana jest kwadratem lub prostokątem, linia zabudowy musi być ustalona jako równoległa do boku działki. Bok lub front działki może być użyty jako linia odniesienia dla linii zabudowy lub ściany domku.

o wbij kołki A i B w równej odległości od linii granicznej działki i naciągnij stalowy drut między nimi;
o odmierz od A lub B tę samą odległość i znajdź punkt C wytyczający narożnik domu. Odmierz odległość równą długości prostej budynku i wytycz drugi róg D domku.

Tyczenie fundamentu – wyznaczanie punktów C i D

UWAGA! W wypadku domku murowanego linia zabudowy wskazuje zewnętrzną stronę ściany podobnie jak w domkach szkieletowych.

o wytycz trzeci i czwarty róg. Kołki E i F umieszczone są tylko czasowo do chwili wybudowania.

Tyczenie fundamentu – wyznaczanie punktu E

Tyczenie fundamentu – wyznaczanie punktu F

Tyczenie fundamentu – sprawdź, czy przeciwprostokątne są równe CF = ED

ŁAWA DRUTOWA

Jeżeli domek ma stanąć na terenie nierównym, należy doradzić wstępne splantowanie terenu zanim przystąpimy do budowy ław drutowych wykopów. Ława drutowa służy do wytyczenia położenia wykopu, szalunków i ścian w momencie, gdy kołki E, F, D, C znikną w wykopie. Kołki na ławy drutowe wykonane są zwykle z bali o przekroju 50/100 mm. Należy szczególnie uważać przy wbijaniu ich w grunt, aby zachować dokładność tyczenia. Ławy drutowe wykonuje się z desek o przekroju 25/10/50 mm, a zastrzały mogą być zrobione z desek o przekroju 25/150 mm lub 25/100 mm. Aby zachować dostatecznie dużo miejsca dla wykonujących wykopy, ławy powinny być oddalone 1,0 m od ściany wykopu. Jest bardzo ważne, by ławy drutowe dobrze wypoziomować. Ich pochylenie może być później źródłem ustawicznych kłopotów podczas wznoszenia fundamentów.

Z ław drutowych rozciągamy stalowe druty służące do wytyczenia obrysu fundamentu domku. Gwoździe wbijamy w szczyt ścianki mierniczej. W punkcie przecięcia rozciągniętych drutów zawieszamy pion, który wytycza położenie kołka na dnie wykopu.

 

Tyczenie fundamentu – poziomowanie ścianek mierniczych

Tyczenie fundamentu – lokalizacja narożnego punktu na dnie wykopu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *