Wyznaczanie fundamentu na gruncie cz.3

Strefy przemarzania gruntów

W Polsce występują trzy strefy przemarzania gruntów pokazane na rysunku:
o w strefie pierwszej posadowienie fundamentów wynosi 0,80 m,
o w strefie drugiej – 1,00 m,
o w strefie trzeciej -1,20 m.

Tak więc, budując domek mieszkalny, musisz przestrzegać następujących warunków:
o zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnicy nie powinno być mniejsze niż 0,80 m (granica przemarzania);
o w gruntach wysadzinowych (mokrych) poziom posadowienia powinien się znajdować poniżej głębokości przemarzania gruntu w danej części kraju;
o w gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych poziom posadowienia powinien się znajdować powyżej wód gruntowych, z tym jednak, że część fundamentów znajdujących się nad ziemią należy obsypać tak wysoko, aby wysokość fundamentów w gruncie i nad powierzchnią ziemi odpowiadała ich wysokości, wymaganej ze względu na przemarzanie gruntu;
o nie wolno posadawiać fundamentów w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych znajduje się bliżej niż 1,00 m od poziomu terenu.

Gdy dokonano wyboru miejsca pod domek i działka została wytyczona, należy przygotować miejsce pod fundament. Ważne jest oczywiście wykonanie wykopu, ale zanim do tego będziemy się mogli zabrać, trzeba wcześniej określić położenie budynku. Pierwszą czynnością w tym kierunku jest wytyczenie fundamentu. Budowniczowie-amatorzy mogą wytyczyć kąt prosty stosując metodę tzw. 3-4-5.

Tyczenie kąta prostego.

Dokładność wytyczenia można podnieść stosując mnożniki wielkości ramion.

Przykład

Każdy z przedstawionych wariantów wytycza kąt 90° w jednym rogu naprzeciwko najdłuższego boku:

6-8-10 (mnożnik2)
9-12-15 (mnożnik 3)
12-16-20 (mnożnik4)
15 – 20 – 25 (mnożnik 5) itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *