Wyznaczanie fundamentu na gruncie cz.2

SKAŁA
Skała jest najlepszym gruntem budowlanym tylko wtedy, gdy składa się z jednej płyty. Nie trzeba tutaj kopać innego fundamentu, lecz tylko murować lub – po ustawieniu szalunków – betonować. Jeżeli podłoże skały jest zwietrzałe, miejscami luźne, to wszystkie ruchome kamienie należy usunąć, a szczeliny wypełnić zaprawą cementową (1 :3).

ŻWIR
Żwir tworzy średnio dobry grunt, jeżeli ma mocne podłoże i jeżeli jest dobrze ze sobą połączony, tj. spoisty. Dobrze jest zawsze sprawdzić, czy żwir leży na dobrym podłożu
i czy przypadkiem nie znajdują się pod nim warstwy złego gruntu – torfu. Jeżeli podłoże jest ze złego gruntu, to możemy budować tylko na specjalnych palach, rusztach drewnianych lub żelbetowych. Jeżeli natomiast warstwa żwiru lub gruzu jest gruba i znajduje się pod nim piasek lub glina, a więc dobre podłoże, to można na takim gruncie postawić domek.

PIASEK
Gruby i suchy piasek jest bardzo dobrym gruntem budowlanym, jeżeli grubość warstwy wynosi więcej niż 3 m. Grunt piaszczysty musi być także sprawdzony, czy nie przepływa w nim woda. Jeżeli pokaże się w nim ruchomy piasek (tzw. kurzawka), wtedy musimy przystąpić do prac budowlanych z największą ostrożnością lub w ogóle zrezygnować ze stawiania fundamentów kopanych.

TORFOWISKO
Są to tereny, które także przeznaczane są pod zabudowę (łąki – nieużytki w niedalekiej odległości od cieków wodnych). Należą one do grupy gruntów wysadzinowych, a więc takich, które w okresie zimy zamarzając powiększają swoją objętość.

Podsumowując można powiedzieć, że zależnie od wytrzymałości i przydatności grunty pod budowę domów mieszkalnych można podzielić na pięć grup:

grupa I – grunt bardzo dobry – skała, gruby, suchy piasek;
grupa II – grunt dobry – suchy, średni żwir, piasek, sucha glina, ił, margiel, piasek gliniasty o grubości pokładu powyżej 3 m;
grupa III – grunty słabe – mokra glina, ił, mokry piasek, piasek gliniasty o grubości pokładu do 2 m, gruz;
grupa IV – grunty bardzo słabe – grunt torfiasty, nasyp niezleżały;
grupa V – grunty niebezpieczne – trzęsawisko, ruchomy piasek – „kurzawka”, bagno.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *