Wyznaczanie fundamentu na gruncie cz.1

OBLICZANIE NACHYLENIA TERENU

W celu wyznaczenia nachylenia (spadku) terenu opiera się łatę o długości (l) jednym końcem na terenie. Trzymając drugi koniec łaty w ręce, tak długo przesuwamy nim wzdłuż tyczki (m), aż łata znajdzie się w położeniu poziomym, co sprawdzamy za pomocą poziomicy (P). Następnie mierzymy długość (a), którą wstawiamy w niżej podany wzór:

l : a = 100 : p

z tego

p=(100/l) · a (%)

gdzie:
p – szukany procent nachylenia terenu, a – długość odmierzona na tyczce.
Wartości powyższe podajemy w metrach.

Przykład:

l=5,0 m         a=0,4 m

p = 100/l · a = 100/5 · 0,4 = 20 · 0,4 = 8%

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

Wybór miejsca pod budowę.
Pierwszą i najważniejszą robotą przy stawianiu domu jest budowa fundamentów, które szczególnie w murowanych obiektach trzeba wykonywać bardzo starannie. Jeśli bowiem po ukończeniu całej budowy pojawi się jakaś poważna wada w fundamentach, wtedy jej usunięcie jest bardzo trudne, kosztowne, a nawet w niektórych skrajnych przypadkach cały budynek należy rozebrać.

Dobre rozpoznanie gruntu jest konieczne, bo różnorodność warstw gruntu decyduje także o sposobie budowania fundamentów. Często budujemy na skale, żwirze, na piasku, glinie lub marglu, możemy także budować na torfowisku. Jeżeli budujący ma możliwość budowania tam gdzie chce, to może sobie wybrać taki grunt, który będzie najkorzystniejszy do budowania. Lecz jeżeli działka letniskowa zostanie wyznaczona i ograniczona możliwością zabudowy, to budujący musi się postarać, aby przez zastosowanie najrozmaitszych środków grunt, na którym można byłoby postawić domek, był wzmocniony i ustalony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *