Wykop fundamentu na gruncie cz.2

JAK WYKONAĆ SZALUNEK POD ŁAWĘ BETONOWĄ?

o odmierz od kołków pilotujących 100 mm plus grubość szalunku w każdym rogu i wbij kołki pilotujące na zewnątrz linii fundamentowej domku. Wbij gwoździe w środek każdego kołka i poprowadź druty łączące kołki;
o wbij stałe kołki fundamentowe wzdłuż drutów wyznaczających zewnętrzny obrys stopy fundamentowej. Kołki powinny być oddalone między sobą na odległość od 1,50 m do 1,80 m, wyjmij niepotrzebne kołki pilotujące;
o odmierz do wewnątrz fundamentu pożądaną szerokość ławy fundamentowej plus grubość szalunku i powtórz punkt poprzedni.

Wyznaczyłeś wewnętrzny zarys ławy fundamentowej. Przybij gwoździami deski szalunku (do poziomu szczytu kołków),
o wyrównaj linię szalunku i wbij zastrzały usztywniające ściany;
o umieść deski dystansowe pomiędzy ścianami i przybij stałe deski o grubości 25 mm lub bale o grubości 50 mm ściągające na szczycie szalunki ścian co 1,50 m do 1,80 m;
o wyjmij deseczki dystansowe; o wyprostuj linię fundamentu, wbij zastrzały.

Fundament z betonu zwykłego – stopa pod słup drewniany

JAK WYKONAĆ STOPY FUNDAMENTOWE POD KOLUMNY, FILARY I KOMIN?
Chociaż rozmiary zależą od projektu i obliczeń statystycznych, to do dobrej praktyki budowlanej należy wykonanie ich co najmniej o wymiarach 60 x 60 x 15 cm dla domków parterowych. Stopy powinny być wykonywane większe w gruncie lekkim lub gdy liczba słupów ma być mniejsza. Stopa powinna również zawierać fundament w kształcie pryzmy, na którym spoczywa właściwy słup. Fundament pieca i komina powinien mieć 20 cm grubości i co najmniej o 15 cm wychodzić poza obrys komina lub pieca.

Fundament z betonu zwykłego pod komin.

KOTWY
Rola kotew polega na mechanicznym związaniu drewnianego domku mieszkalnego z fundamentem. Przed wylaniem fundamentu kotwy o średnicy 16 mm (śruba i podkładki – M18) i długości 250 – 300 mm umieszcza się w wyznaczonym miejscu (zawiesza się) w rozstawie co 4,0 m.

Fundament z betonu zwykłego -umocowanie kotwy śrubowej dla podwalin domku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *