Połączenia ciesielskie na gwoździe

Gwoździe, których używamy do wszystkich robót ciesielskich, różnią się między sobą pod względem przeznaczenia, kształtu i wagi. W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze gatunki gwoździ stosowanych w konstrukcji szkieletowej, podając ich starą nazwę, rozmiar, długość w calach angielskich, średnicę, długość, przybliżony ciężar 1000 sztuk gwoździ w 1 kg i przybliżoną liczbę gwoździ w 1 kg. Ostatnie dwie pozycje tabeli są bardzo ważne przy obliczaniu ostatecznego ciężaru gwoździ potrzebnych do realizacji budowy.

Jakie są zasady stosowania gwoździ?
o w konstrukcjach drewnianych, wykonywanych na złącza gwoździowane, powierzchnia przekroju drewna łączonego elementu nie może być mniejsza niż 14,00 cm2, a jego grubość nie mniejsza niż 19 mm;
o minimalna grubość drewnopochodnych elementów złączy na gwoździe powinna wynosić: ze sklejki – 8 mm, z płyt pilśniowych – 5 mm, z płyt wiórowych – 10 mm;
o do złączy mogą być stosowane gwoździe okrągłe o średnicach wynoszących od 1/6 do 1/11 grubości najcieńszego z łączonych elementów. W złączach z drewna twardego (drewno liściaste: dąb, buk, jesion, wiąz, grab) gwoździe wbijać tylko w uprzednio nawiercone otwory na całą długość gwoździa, z tym że średnica otworów powinna wynosić 0,95 średnicy gwoździa (np. jeżeli gwóźdź ma średnicę 4,0 mm, to nawiercony otwór ma 4,00 mm x 0,95 = 3,8 mm);
o gwoździe powinny być wbijane według jednego ze schematów: w układzie prostokątnym, w układzie mijankowym, w zakosy pod kątem 45°;

o odległość S – pierwszego gwoździa od czoła deski lub bala we wszystkich schematach nie powinna być mniejsza niż: S = 15 x d (d – średnica gwoździa) – dla elementów rozciąganych,

Minimalne odległości między gwoździami w połączeniu pod kątem

odległość S1 – gwoździ w jednym szeregu nie powinna być większa niż S1 = 40 x d(d- średnica gwoździa), w rzędzie: niż S1 = 20 x d (d- średnica gwoździa), odległość S2 – pierwszego szeregu gwoździ od krawędzi nieobciążonej elementu nie powinna być mniejsza niż S2 = 4 x d (d – średnica gwoździa),

Najmniejsza liczba gwoździ w złączu

odległość S3 – między szeregami gwoździ nie powinna być mniejsza niż S3 = 4 x d (d- średnica gwoździa);
o gwoździe należy wbijać z obu stron elementu, tak aby ich końce nie wychodziły na zewnątrz. Złącze powinno być zbite co najmniej 4 gwoździami, a gwoździe powinny być wbijane w dwóch rzędach i w dwóch szeregach;
o przy ustalaniu niezbędnej długości gwoździa należy uwzględnić głębokość wbicia gwoździa, dodając po 1,0 mm na każdy styk łączonych elementów, oraz 1,5 x d (d- średnica gwoździa) – na długość ostrza gwoździa;
o długość gwoździ narażonych na wyciąganie (wszystkie zewnętrzne deskowania ścian domów mieszkalnych) powinna wynosić:

l =3 · a + 1,5 · d

gdzie:

l  – długość całkowita gwoździa narażonego na wyciąganie,
a – grubość elementu przybijanego,
d – średnica gwoździa;

o dla zwiększenia oporu gwoździ przeciw wyrywaniu zaleca się zabijać je nieco ukośnie, przy czym gwoździe powinny mieć odmienne pochylenie; o w przypadku stosowania złączy drewno—sklejka zbijanych gwoździami należy stosować przy sklejce grubości 8,0 mm gwoździe o średnicy 4,0 mm, a przy sklejce o większej grubości – gwoździe o średnicy 4,5 mm; o przy ustalaniu niezbędnej długości gwoździa należy uwzględnić potrzebną głębokość wbicia gwoździa, dodając po 1,0 mm na każdy styk łączonych elementów oraz 1,5 x d – na długość gwoździa.

Jaka powinna być długość gwoździa?

Gwoździe wielocięte wbijane z obu stron elementów wykonanych z drewna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *