Jak wyliczyć potrzebną grubość i długość gwoździ w złączu konstrukcyjnym?

Jak wyliczyć potrzebną grubość i długość gwoździ w złączu konstrukcyjnym?

Wymiary handlowe gwoździ budowlanych.

OBLICZENIE ŚREDNICY GWOŹDZI (d): o dla desek grubości 19 mm zakres średnic gwoździ, które mogą być użyte do przybijania elementów, wynosi:

d = 19 mm x 1/6 = 3,17 mm,
d = 19 mm x 1/11 /1,72 mm, lub chcąc otrzymać handlowy zakres średnic (10d)

10d = 3,17 mm x 10 = 31,7 mm,
10d = 1,72 mm x 10 = 17,2 mm, a więc gwoździe mieszczące się w tym przedziale średnic mają grubość od 17,2 mm do 31,7 mm (22 x 50 mm, 22 x 55 mm, 28 x 65 mm, 30 x 70 mm, 30 x 80 mm);

o dla desek grubości 25 mm zakres średnic gwoździ, które mogą być użyte do przybicia elementów konstrukcyjnych, wynosi: d= 25 mm x 1/6 = 4,15 mm d= 25 mm x 1/11 =2,27 mm

lub

10d = 4,15 mm x 10 = 41,5 mm
10d=2,27 mm x 10 = 22,7 mm, a więc gwoździe mieszczące się w tym przedziale średnic mają grubość od 22,7 mm do 41,5 mm (28 x 65 mm, 30 x 70 mm, 30 x 80 mm, 35 x 90 mm, 40 x 100 mm, 40 x 110 mm).

o dla desek grubości 38 mm zakres średnic gwoździ, które mogą być użyte do łączenia elementów konstrukcyjnych, wynosi: d= 38 mm x 1/6 = 6,33 mm d=38 mmx 1/11 =3,46 mm

lub

10d = 6,33 mm x 10 = 63,3 mm
10d= 3,46 mm x 10 = 34,6 mm, a więc gwoździe mieszczące się w przedziale średnic mają grubość od 34,6 mm do 63,3 mm (35 x 90 mm, 40 x 100 mm, 40 x 110 mm, 45 x 125 mm, 55 x 150 mm, 60 x 175 mm);

o dla bali grubości 50 mm zakres średnic (d) gwoździ wynosi: d= 50 mm x 1/6 = 8,33 mm d= 50 mm x 1/11 = 4,54 mm

lub

10d = 8,33 mm x 10 = 83,3 mm
10d= 4,54 mm x 10 = 45,4 mm, a więc gwoździe mieszczące się w tym przedziale średnic mają grubość: od 45 mm do 83,3 mm, (45 mm x 125 mm 55 x 150 mm, 60 x 175 mm, 70 x 200 mm, 70 x 225 mm, 80 x 250 mm).

OBLICZENIE DŁUGOŚCI GWOŹDZI (l)

PRACUJĄCYCH NA WYRWANIE Deski grubości 19 mm i 25 mm przeznaczone do obijania konstrukcji szkieletowej są przybijane gwoździami o zakresie średnic (10d) od 22 mm do 40 mm. Aby otrzymać ostateczny rozmiar gwoździ służących do przybijania elementów grubości 19 mm i 25 mm, należy obliczyć długość gwoździ. Ponieważ gwoździe w deskach są narażone na wyrwanie (deski ścian zewnętrznych, deski sufitowe), wobec tego długość gwoździ wynosi:

l=3 x a + 1,5 x d

l = 3 x 19 mm + 2,5 x 3,17 mm = 61,8 mm
l = 3 x 25 mm + 1,5 x 4,15 mm = 81,2 mm

W przedziale rozmiarów gwoździ szukamy, jaka najbliższa długość (I) odpowiada obliczonej l = 61,8 mm i l = 81,2 mm. Okazuje się, że najbliższą długością gwoździa jest l = 65 mm (70 mm), l = 80 mm (90 mm), co daje ostateczny rozmiar gwoździa do przybijania desek:

grubości 19 mm – 10dx l= 28 x 65 mm lub 30 x 70 mm grubości 25 mm – 10d x l= 30 x 80 mm lub 35 x 90 mm

OBLICZENIE DŁUGOŚCI GWOŹDZI JEDNO-CIĘTYCH DO ŁĄCZENIA BALI PODWALINOWYCH I OCZEPOWYCH ZE SŁUPAMI:
l =2,5a +1,5 mm

gdzie:
l- długość gwoździa w mm,
a – grubość elementu przybijanego.

Po podstawieniu do wzoru a = 50 mm, otrzymujemy

l = 2,5 x 50 mm + 1,5 mm = 126,5 mm

W przedziale rozmiarów gwoździ (tabela) szukamy, jaka najbliższa długość odpowiada obliczonej wartości l = 126,5 mm, Okazuje się, że tą najbliższą długością jest l = 150 mm, co daje ostateczny rozmiar gwoździa: 10dx l=55 x 150 mm;

OBLICZENIE DŁUGOŚCI GWOŹDZI JEDNO-CIĘTYCH DO ŁĄCZENIA RAMY Z DODATKOWYMI DESKAMI PODWALINOWYMI, OCZE-POWYMI, ŁĄCZENIA ŚCIAN SĄSIEDNICH PRZY SKŁADANIU CAŁOŚCI ŚCIAN, ŁĄCZENIA BELEK STROPOWYCH KROKWIAMI, ŁĄCZENIA JĘTEK Z KROKWIAMI I EWENTUALNIE SIODEŁEK Z KROKWIAMI ORAZ OBUSTRONNYCH NAKŁADEK KROKWI W KALENICY:

l=2a +3 d + 1,5 mm

gdzie:

l- długość gwoździa w mm
a – grubość elementu przybijanego
d – średnica gwoździa przy

a = 50 mm i d = 4,5 mm
l = 2 x 50 mm + 3×4,5 mm + 1,5 mm = = 115 mm
10dx l= 45 x 125 mm

Uwaga! Koniec gwoździa zagiąć!

OBLICZENIE DŁUGOŚCI GWOŹDZI DWUCIĘTYCH DO ŁĄCZENIA BALI PODCIĄGU STROPU:
l = 2a + 6,5 d+ 3 mm
gdzie:

l – długość gwoździa w mm
a – grubość elementu przybijanego w mm
d – średnica gwoździa w mm

a = 50 mm i d= 4,5 mm

l = 2 x 50 mm + 6,5 x 4,5 mm + 3 mm =132,2 mm

10dx l= 55 x 150 mm

OBLICZENIE DŁUGOŚCI GWOŹDZI JEDNOCIĘTYCH DO ŁĄCZENIA ŁAT GRUBOŚCI 25 x 50 mm PRZYBITYCH DO BALI PODCIĄGU:
l = 2,5 x a +1,5 mm

l= 2,5 x 25 mm + 1,5 mm = 64 mm 10dx l= 28 x 65 mm

USTALENIE SCHEMATU BICIA GWOŹDZI NA WYRWANIE DLA DESEK GRUBOŚCI 19 mm:

10dx l= 65 mm

odległość pierwszego podłużnego szeregu gwoździ od krawędzi deski S2 wynosi:

S2 min = 3d= 3 x 2,8 mm = 8,4 mm

odległość pomiędzy szeregami gwoździ S3 wynosi:

S3 max = 20d = 20 x 2,8 mm = 56 mm
przyjęto:
S2 = 10 mm
S3 = 50 mm

USTALENIE SCHEMATU BICIA GWOŹDZI DO ŁĄCZENIA BALI PODWALIN I OCZEPÓW (GRUBOŚCI 50 mm) ZE SŁUPAMI ŚCIAN:

10dx /= 55 x 150 mm

S2 min =3d= 3 x 5,5 mm = 16,5 mm
S3 max = 20d= 20 x 5,5 mm = 110 mm

przyjęto:

S2 = 20 mm
S3 = 100 mm

USTALENIE SCHEMATU BICIA GWOŹDZI DO ŁĄCZENIA DRUGICH BALI PODWALIN I OCZEPÓW Z RAMĄ KONSTRUKCYJNĄ ŚCIAN:

10dx l=55 x 150 mm

Smin = 15d= 15 x 5,5 mm = 6,75 mm

S1 max = 40d = 40 x 5,5 mm = 220 mm

S2 min = 3d= 3 x 5,5 mm = 16,5 mm

S3max = 20d= 20 x 5,5 mm = 110 mm

USTALENIE SCHEMATU BICIA GWOŹDZI DO ŁĄCZENIA BALI GRUBOŚCI 50 mm W PODCIĄGU:

10dx l=55 x 150 mm

Smin = 15d = 15 x 5,5 mm = 6,75 mm = 6,8 mm

S1 max = 40d = 40 x 5,5 mm — 220 mm

S2 min = 3d = 3 x 5,5 mm = 16,5 mm

S3 max = 20d = 20 x 5,5 mm = 110 mm

Podsumowując: gwoździe, które trzeba użyć do budowy nowoczesnej konstrukcji szkieletowej, są następujące:

o do przybicia desek grubości 19 mm -10d x l= 28 x 65 mm lub 30 x 70 mm, odległość pierwszego podłużnego szeregu gwoździ od krawędzi S2 = 10 mm, odległość pomiędzy szeregami gwoździ S3 = 50 mm; o do przybicia desek grubości 25 mm -10d x l= 30 x 80 mm lub 35 x 90 mm, odległość pierwszego podłużnego szeregu gwoździ od krawędzi S2 = 10 mm, odległość pomiędzy szeregami gwoździ S3 = 60 mm; o do zbijania bali grubości 50mm-10dxl = 55 x 150 mm: odległość pierwszego podłużnego szeregu gwoździ od krawędzi S2 = 20 mm, odległość pomiędzy szeregami gwoździ S3 = 110 mm, odległość pierwszego gwoździa od czoła bala S = 10 mm, odległość gwoździ w jednym szeregu S1 = 220 mm; o do przybicia łat o grubości 25 mm do bali podciągu – 10dx l= 28 x 65 mm: odległość pierwszego gwoździa od czoła łaty S = 50 mm, odległość gwoździ w jednym szeregu S1 = 110 mm, odległość pierwszego podłużnego szeregu gwoździ od krawędzi S2 = 10 mm, odległość pomiędzy szeregami gwoździ S3 = 50 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *