Pomiary terenu pod ogród cz.2

Po wyznaczeniu granicy oraz najważniejszych nierówności terenu należy zaznaczyć na planie mniejsze nierówności oraz takie detale, jak obwód pnia drzewa czy miejsca porośnięte gęstym bluszczem. Trzeba również uwzględnić parkany, murki działowe, schodki i pokrywy otworów. Plan powinien być dokładny. Należy precyzyjnie zmierzyć i umieścić na nim wszystkie różnice poziomów, tak aby można było wykorzystać je przy nowym zaplanowaniu ogrodu. Ważne jest, aby zaznaczyć wszystkie wzniesienia i dołki, a jeśli różnice poziomów są znaczne, powinien to dokładnie oznaczyć mierniczy przy użyciu specjalistycznych przyrządów. Natomiast wówczas, gdy różnice poziomów są niewielkie, pomiary można wykonać domowym sposobem, używając lekkiej aluminiowej drabiny lub mocnych desek. Wysokość deski wstawionej pionowo do dołka wyznaczy różnicę poziomów i aby ta miara była dokładna, należy inną deskę oprzeć jednym końcem na szczycie wzniesienia, a drugi położyć pod kątem 90 stopni na desce wstawionej do dołka. Jeśli różnica poziomów jest znaczna, a stok wzniesienia długi, takie konstrukcje z desek ustawia się jedna za drugą — suma różnic wysokości wstawianych pionowo kolejnych desek pozwoli na oznaczenie różnicy poziomów.

Należy dokładnie zaznaczyć na planie północ, ponieważ ten właśnie kierunek decyduje o ostatecznym kształcie ogrodu. Nie wolno zapomnieć o oznaczeniu skali, w jakiej został wykonany plan — najlepiej zrobić to przed przystąpieniem do jego narysowania.

Wykonanie szkicu

Na planie obok zaznaczone są wszystkie ważne detale już istniejące w terenie, które należy uwzględnić przy urządzaniu ogrodu.
Plan wykonany jest w skali 1:100. Najpierw wymierz teren, na którym chcesz założyć ogród. Najlepiej robić pomiary we dwoje, bo ktoś musi trzymać drugi koniec taśmy mierniczej.
Jeśli, robi to jedna osoba, taśmę należy umocować wbijając w ziemię szpikulec.
Przy mierzeniu linii od budynku mieszkalnego do granicy terenu należy posługiwać się miarami bieżącymi.
Po dokonaniu wszystkich potrzebnych pomiarów można już narysować plan, używając do tego linijki, ekierki i cyrkla.

Triangulacja.
Położenie danego punktu w terenie, odległego od siatki, ustalamy mierząc jego odległość od dwóch już ustalonych punktów, na przykład rogów domu. Wymierzone odległości odkładamy na planie cyrklem, zaznaczając punkt przecięcia się okręgów.

Mierzenie różnicy poziomów.
Jeden koniec deski wkładamy w ziemię, a na drugim opieramy drugą deskę, która dochodzi do szczytu wzniesienia. Obie deski stykają się pod kątem prostym, co należy sprawdzić używając poziomicy. Deska ma metr długości. Wysokość wzniesienia mierzymy metr po metrze. Jeśli trzeba, pomiar powtarzamy. Z sum miar poziomych i pionowych obliczamy nachylenie stoku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *