Architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu

Coraz więcej młodych ludzi myśli o tym, aby w przyszłości zajmować się realizacją projektów obiektów architektury krajobrazu. Czy zawód taki jak architekt krajobrazu rzeczywiście jest zajęciem bardzo atrakcyjnym? Zawód ten łączy w sobie bardzo wiele dziedzin nauk przyrodniczych, artystycznych, socjologicznych czy na przykład inżynierskich. Polega na realizacji projektów, jeśli chodzi o obiekty architektury krajobrazu. Wszystko oczywiście na zlecenie zamawiającego. Co należy do jego obowiązków? To przede wszystkim ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie oraz przywracanie im użyteczności. To także wskazywanie na sposoby unikania oraz zmniejszania szkód, które mogłyby powstać w krajobrazie (spowodowane ingerencją ludzi). Architekt krajobrazu zajmuje się również opracowywaniem koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów oraz biocenoz. Wykonuje to na bardzo wielu różnych poziomach planowania. Kolejne obowiązki to także koordynowanie opracowanie, które dotyczą cen oddziaływania i inwestycji na środowisko, opracowuje programy oraz projekty terenów zieleni miejskiej, opracowuje studia i projekty zagospodarowania terenów rolnych czy obiektów architektury krajobrazu. Do tego ostatniego można zaliczyć przydomowe ogrody, ogrody na dziedzińcach, na dachach, parków, ogrodów osiedlowych i wiele, wiele innych). Architekt krajobrazu realizuje wiele zadań. Dzisiaj osób, które zajmują się tą dziedziną jest coraz więcej. Aby się o tym przekonać wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę słowa „architekt krajobrazu”. Zawód ten cały czas się zmienia, rozwija oraz rozszerza. Wszystko dzięki dynamicznemu rozwojowi aglomeracji miejskich, infrastruktury drogowej, zwiększenia potrzeby na miejsca wypoczynku, konieczności ochrony ważnych biotopów i krajobrazów. Architekt krajobrazu ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o kształtowanie oraz rozwój otoczenia. Dowodem na to, że zawód ten ma coraz większe znaczenie, jest to że na wielu uczelniach może studiować architekturę krajobrazu. Wśród studentów kierunek ten cieszy się bardzo dużą popularnością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *